www.eprace.edu.pl » ludzkie-zachowania

Geneza i rola ludzkich zachowań w perspektywie stanowisk ewolucjonistycznych: etologii, socjobiologii i psychologii ewolucyjnej

Autor:

Dawid Czupta

Kontakt:Typ pracy:

magisterska

Promotor:

prof. Sabina Kruszyńska

Recenzent:

prof. UG Władysław Lange

Uczelnia:

Uniwersytet Gdański

Kierunek:

Filozofia

Data powstania:

2011-06-01

Data zamieszczenia na portalu:

2012-01-19 16:58:47

Opis pracy:

Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie genezy i roli ludzkich zachowań w takich dyscyplinach ewolucjonistycznych jak: etologia, socjobiologia i psychologia ewolucyjna. Chciałem możliwie jak najszerzej spojrzeć na kwestię ludzkiej natury i na związane z nią zagadnienie ludzkich zachowań w perspektywie biologicznej. Stąd pomysł na podzielenie pracy na pięć części: część pierwsza mówi o filozoficznych uwarunkowaniach biologizmu i ewolucjonizmu, - w tej części człowiek zostanie włożony w kontekst przyrody i rządzących nią praw; druga część dotyczy ewolucji biologicznej i człowieka w perspektywie nauk przyrodniczych - w niej człowiek zostanie włożony w kontekst ewolucji biologicznej i działających w niej mechanizmów; wreszcie trzy ostatnie część pracy są poświęcone człowiekowi tak, jak go rozumieją, kolejno: etologia, socjobiologia oraz psychologia ewolucyjna. Koniecznym było zakreślenie tych różnorodnych pól i płaszczyzn, gdyż dopiero na nich można było sensownie nanieść ludzkie zachowania. Rozpatrzyłem je w wielu kontekstach i zależnościach, aby możliwie najtrafniej pojąć ich specyfikę. Podjąłem takie kwestie jak: filogeneza a ontogeneza, geny a środowisko, genotyp a fenotyp, zachowania zwierząt a zachowania ludzi, natura a kultura, mózg a zachowania, emocje a zachowania. Nie było moim celem przeprowadzanie redukcji człowieka do jego poziomu biologicznego. Pragnąłem tylko zwrócić uwagę, iż istnieją poważne argumenty ku temu, by twierdzić, że nie wszystko jest uwarunkowane przez wychowanie czy kulturę. W pracy tej interesuje mnie kwestia dziedziczności, tego, co jest w nas zapisane, co się aktywizuje i pod czego wpływem, co sprawiło, że cokolwiek jest w nas zapisane, jak to się stało, że istnieje agresja, pragnienie więzi międzyosobniczej, towarzyszące temu emocje i uczucia, tendencje do hierarchizacji, ksenofobii i terytorializmu? Pytam w tej pracy o genezę tych zachowań, pytam o ich powtarzalność ponadkulturową, o ich podobieństwo do zachowań innych gatunków istot żywych. Chodzi mi też o złapanie tych strun, które przebiegają na wskroś przez istoty żywe, w tym przez człowieka. Żywię nadzieję, że uda mi się je odnaleźć właśnie w zachowaniach.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.