www.eprace.edu.pl » ludzkie-zachowania » spis treści

Geneza i rola ludzkich zachowań w perspektywie stanowisk ewolucjonistycznych: etologii, socjobiologii i psychologii ewolucyjnej1. Wprowadzenie2. Człowiek w świetle nauk przyrodniczych

 2.1. Nauki przyrodnicze a nauki humanistyczne

 2.2. Kategoria przyczynowości w naukach przyrodniczych

 2.3. Celowość i przypadek a sprawa etyki3. Człowiek w świetle ewolucji biologicznej

 3.1. Główne mechanizmy ewolucji

 3.2. Filogeneza a ontogeneza4. Etologia o zachowaniach człowieka

 4.1. Znaczenie etologii

 4.2. Reguły zachowania

 4.3. Od filogenezy do kultury

 4.4. Typologia ludzkich zachowań5. Socjobiologia o zachowaniach człowieka

 5.1. Znaczenie socjobiologii

 5.2. Koewolucja biologiczna-kulturowa u E. O. Wilsona6. Psychologia ewolucyjna o zachowaniach człowieka

 6.1. Znaczenie psychologii ewolucyjnej

 6.2. Mózg a zachowania w psychologii ewolucyjnej7. Zakończenie8. Bibliografia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.