www.eprace.edu.pl » ludzkie-zachowania » Bibliografia

Bibliografia

  1. Bernard A., Antropologia, PIW, Warszawa 2000.

  2. Bremer J., Wprowadzenie do filozofii umysłu, Wyd. WAM, Kraków 2010.

  3. Buss D. M., Psychologia ewolucyjna, GWP, Gdańsk 2001.

  4. Chmurzyński J. A., Natura-Kultura: Opozycja czy koniunkcja? „Kosmos”, nr 39, 1990.

  5. Coyne J. A., Ewolucja jest faktem, Prószyński i Ska, Warszawa 2007.

  6. Darwin K., Wyrazy uczuć u człowieka i zwieręcia, PWN, Warszawa 1988.

  7. Damasio. A., Tajemnice świadomości: jak ciało i emocje współtworzą świadomość, Wyd., Rebis, Poznań 2000.

  8. Ditfurth H.V., Duch nie spał z nieba, PIW, Warszawa 1981.

  9. Dobzhansky T., Dziedziczność a natura ludzka, PWN, Warszawa 1968.

  10. Dubos R., Tyle człowieka co zwierzęcia, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1973.

  11. Dunbar R., Kłopoty z nauką, Wyd. Marabut, Gdańsk, Warszawa 1996.

  12. Eibl-Eibesfeldt I., Miłość i nienawiść, PIW, Warszawa 1998.

  13. Filozofia a nauka: Zarys encyklopedyczny, Wyd. PAN, Warszawa 1987.

  14. Futuyma D. J., Ewolucja, WUW, Warszawa 2008.

  15. Gould S. J., Niewczesny pogrzeb Darwina, Prószyński i Ska, Warszawa 1999.

  16. Hempoliński M., Filozofia współczesna: wprowadzenie do zagadnień i kierunków, Wyd. PWN, Warszawa 1989.

  17. Hoffmann A., Wokół ewolucji, PIW, Warszawa 1983.

  18. http://plato.stanford.edu/entries/evolutionary-psychology/

  19. Kracik S., Ewolucja zachowań społecznych: Studium antropologicznych i etycznych założeń socjobiologii Edwarda O. Wilsona w świetle personalizmu chrześcijańskiego, Wyd. PAT, Kraków 2008.

  20. Krasnodębski Z., Rozumienie ludzkiego zachowania, Wyd. PIW, Warszawa 1986.

  21. Kunicki-Goldfinger W.J.H., Dziedzictwo i przyszłość, PWN, Warszawa 1976.

  22. Kunicki-Goldfinger W.J.H., Znikąd donikąd, PIW, Warszawa 1993.

  23. Kunicki-Goldfinger W.J.H., Znikąd donikąd, PIW, Warszawa 1993.

  24. LeDoux J., Mózg emocjonalny: tajemnicze podstawy życia emocjonalnego, wyd. Media Rodzina, Poznań 2000.

  25. Lewis M, Haviland-Jones J.M., Psychologia emocji, wyd. GWP, Gdańsk 2003.

  26. Lorenz K., Odwrotna strona zwierciadła, PIW, Warszawa1977.

  27. Lorenz K., Tak zwane zło, PIW, Warszawa 1996.

  28. Maynard J. S., Problemy biologii, PWN, Warszawa 1992.

  29. Morin E., Zagubiony paradygmat: natura ludzka, PIW, Warszawa 1977.

  30. Mutschel H-D., Wprowadzenie do filozofii przyrody, Wyd. WAM, Kraków 2005.

  31. Nagel E., Struktura nauki, Wyd. PWN, Warszawa 1961.

  32. Oniszczenko W., Genetyczne podstawy ludzkich zachowań, GWP, Gdańsk 2005.

  33. Pawłowski B., Danel D. Psychologia ewolucyjna – nauka o adaptacjach i ewolucyjnej inercji ludzkiego umysłu, Kosmos, Tom 58, 2009.

  34. Pinker S., Język jest instynktem ludzkim, w: Trzecia kultura, Warszawa 1996.

  35. Pinker S., Jak działa ludzki umysł, Książka i Wiedza, Warszawa 2002.

  36. Pinker S., Tabula rasa: spory o naturę ludzką, GWP, Gdańsk 2005.

  37. Plomin R,, Genetyka zachowania, PWN, Warszawa 2001.

  38. Prigogine I, Stangers I., Z chaosu ku porządkowi, PIW, Warszawa 1990.

  39. Schweitzer A., Etyka czci dla życia, w: Ija Lazari-Pawłowska, Schweitzer. Wrocław, Warszawa, Kraków 1992.

  40. Szarski H., Mechanizmy ewolucji, PWN, Warszawa 1989.

  41. Tattersall I., I stał się człowiek: ewolucja i wyjątkowość człowieka, Wyd. WAB, Warszawa 2001.

  42. Tomasello M., Kulturowe źródła ludzkiego poznania, PIW, Warszawa 2002.

  43. Wilson E. O., O naturze ludzkiej, PIW, Warszawa 1988.

  44. Wilson E. O., Przyszłość życia, Zysk i Ska, Poznań 2003.

  45. Wilson E. O., Konsiliencja: jedność wiedzy,, Wyd. Zysk i s-ka, Warszawa 2002.

  46. Wróbel S., Umysł, gramatyka, ewolucja, PWN, Warszawa 2010.


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.