www.eprace.edu.pl » ludzkie-zachowania » Człowiek w świetle ewolucji biologicznej

Człowiek w świetle ewolucji biologicznej

W poszukiwaniu korzeni ludzkich zachowań trzeba się zwrócić ku procesowi ewolucji, której mechanizmy i prawa opisuje syntetyczna teoria ewolucji. Chcąc właściwie odczytywać takie stanowiska jak etologia, socjobiologia czy stanowisko psychologii ewolucyjnej, należy dobrze rozumieć podstawę, na jakiej się one opierają, w jakiej szukają uzasadnień do swoich hipotez i twierdzeń. Teoria ewolucji przez jednych uważana za hipotezę a przez innych za teorię, dostarcza nam ciekawych tropów wtedy, gdy pytamy o znaczenie i sens powstania danej właściwości, struktury czy funkcji w przypadku uniwersalnych czy osobniczych sposobów zachowań człowieka. Człowiek bowiem w świetle teorii ewolucji, jest jednym z wielu gatunków, jest podporządkowany wspólnym całej przyrodzie prawom i jako twór natury – przynajmniej na poziomie jego natury biologicznej, a niekoniecznie kulturowej – może być rozumiany.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Główne mechanizmy ewolucji


Filogeneza a ontogeneza


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.